Instrukcja instalacji certyfikatów bezpieczeństwa
dla klientów firmy smallservers.pl
Wersja: 1.0, listopad 2008

Dlaczego wprowadziliśmy certyfikaty?

Certyfikaty zabezpieczeń umożliwiają szyfrowane połączenie z panelem. Oznacza to, że przesyłane dane logowania (nazwa użytkownika i hasło) są szyfrowane. Jest to rozwiązanie bezpieczne i uniemożliwia przechwycenie hasła przez osoby trzecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zarządzać serwerem, mając pewność, że żadne informacje nie przedostaną się w niepowołane ręce.

Instalacja certyfikatu

Procedura instalacji certyfikatu jest prosta i całkowicie bezpieczna, zajmuje około 1 minuty. Zainstalowanie certyfikatu nie powoduje żadnych problemów w działaniu komputera. Z naszego panelu można również korzystać bez instalacji certyfikatów, jednak w takim przypadku trzeba będzie akceptować komunikaty dotyczące certyfikay na czas trwania każdej sesji.

Procedurę instalacji certyfikatu opisano na przykładzie następujących przeglądarek internetowych:
- Internet Explorer 6
- Internet Explorer 7
- Mozilla Firefox 3

Zawarte w instrukcji zrzuty ekranu mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od pojawiających się w Państwa komputerze. Ich wygląd uzależniony jest od zainstalowanego systemu operacyjnego, wersji przeglądarki czy zastosowanej kompozycji. W przypadku problemów - pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Internet Explorer 6

Po uruchomieniu strony panelu może pojawić się komunikat, należy go zaakceptować klikając [OK] .Następnie wyświetlone zostanie komunikat dotyczący certyfikatu, informujący, że ceryfikat jest samopodpisany przez naszą firmę. Aby przejrzeć certyfikat należy kliknąć [Wyświetl certyfikat] .W następnym oknie wyświetlane są szczegóły certyfikatu. Aby dodać certyfikat do zaufanych należy kliknąć przycisk [Zainstaluj certyfikat] .Zostanie uruchomiony Kreator importu certyfikatów. W pierwszym oknie należy kliknąć [Dalej] .W następnym oknie po upewnieniu się, że magazyn certyfikatów zostanie wybrany automatycznie należy kliknąć [Dalej] .W ostatnim oknie kreatora należy kliknąć [Zakończ] . Certyfikat zostanie zainstalowany.

Internet Explorer 7

Po uruchomieniu strony panelu zostanie wyświetlony komunikat o problemie z certyfikatem. Należy wybrać opcję [Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)] .Następnie po otwarciu strony logowania należy wejść do menu Plik -> Właściwości.We właściwościach strony należy kliknąć przycisk [Certyfikaty].Otworzy się okno ze szczegółami certyfikatu. Należy kliknąć przycisk [Zainstaluj certyfikat].Zostanie uruchomiony Kreator importu certyfikatów. W pierwszym oknie należy kliknąć [Dalej] .W następnym oknie po upewnieniu się, że magazyn certyfikatów zostanie wybrany automatycznie należy kliknąć [Dalej] .W ostatnim oknie kreatora należy kliknąć [Zakończ] . Certyfikat zostanie zainstalowany.
Mozilla Firefox 3

Po uruchomieniu strony panelu zostanie wyświetlony komunikat o problemie z certyfikatem, informujący, że ceryfikat jest samopodpisany przez naszą firmę. Należy kliknąć link [Możesz także dodać wyjątek...] .Na stronie pojawią się dwa przyciski, należy kliknąć [Dodaj wyjątek...] .Otworzy się okno, w którym należy klinąć przycisk [Pobierz certyfikat].Po pobraniu certyfikatu, należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja "Zachowaj ten wyjątek na stałe", a następnie kliknąć przycisk [Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa] . Certyfikat zostanie zainstalowany.